Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:Τα tips της επιτυχίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Τα tips της επιτυχίας

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων στον κόσμο. Ωστόσο, πολλές από αυτές λόγω και των ραγδαίων κοινωνικών, και οικονομικών αλλαγών που συμβαίνουν, δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Παρακάτω παρουσιάζονται tips όπου πρέπει να δώσει κανείς σημασία και να επενδύσουν οι επιχειρηματίες, τρέχοντες και νέοι.

Σκοπός

Πρώτα από όλα, χρειάζεται να κατανοήσεις ποια είναι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σου. Μέσω αυτών θα πρέπει να απαντήσεις, και να βρεις ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνονται και ποιος είναι δυνητικός αγοραστής. Σε αυτούς θα πρέπει να επενδύσεις μέσω ποικίλων τρόπων στο SEO (Search Engage Optimization, οι ενέργειες με σκοπό τη βελτιστοποίηση ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης), σε διαφήμιση, social media, προωθητικές ενέργειες, newsletter κτλ. Επίσης, χρειάζεται να καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι, βραχυπρόθεσμοι και μακροχρόνιοι. Οι στόχοι πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με το ακρωνύμιου SMART. Δηλαδή πρέπει να είναι συγκεκριμένοι (specific), μετρήσιμοι (measurable), εφικτοί (attainable), σχετικοί (relevant) και χρονικά προσδιορισμένοι (time-based). Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να αξιολογείται η πρόοδό τους με πιθανή βελτίωση, τροποποίηση ή αναθεώρησή τους.

Καινοτομία

Είναι αυτή που μπορεί να κάνει πολλές φορές τη διαφορά. Η επένδυση σε αυτή μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών και να οδηγήσει στην αύξηση της ζήτησης. Η εκπαίδευση επιχειρηματιών και προσωπικού, η συμμετοχή σε συνέδριά και σεμινάρια και η αξιολόγηση των προϊόντων από πελάτες μπορούν να βοηθήσουν και να δώσουν ερεθίσματα.

Διαδίκτυο

Και σε αυτήν την περίπτωση η αύξηση της σημασίας του και για τις μικρές επιχειρήσεις δε θα μπορούσε να είναι εξαίρεση. Ίσως αποτελεί το σημαντικότερο μέρος που πρέπει να δώσουν σημασίας καθώς φαίνεται 97% των πελατών τους να μαθαίνουν για αυτές μέσω του διαδικτύου (State of Marketing report 2020). Έτσι μοιραία, οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν εκεί, στη διατήρηση και στην προσέλκυση νέων πελατών.

Ιστοσελίδα

Έτσι χρειάζεται η δημιουργία και η διατήρηση μιας ποιοτικής ιστοσελίδας όπου θα περιγράφεται η επιχείρηση και οι σκοποί της, που δραστηριοποιείται, τα προϊόντα της, στοιχεία επικοινωνίας ή social media. Σε αυτήν μπορεί να υπάρχει ηλεκτρονικό κατάστημα, blog ή να παρατίθενται σχόλια. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι εύχρηστη και να έχει καλή εικόνα αλλιώς ο δυνητικός ή ο τρέχων πελάτης μπορεί να σας εγκαταλείψει και να πάει σε άλλη ιστοσελίδα.

social-icons

Κοινωνικά δίκτυα

Η χρήση ενός διαδικτυακού μέσου δεν αρκεί για την προώθηση μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο. Συνήθως για να μπορεί να είναι ανταγωνιστική θα πρέπει να είναι ενεργή σε τουλάχιστον 2 μέσα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τομέας που προσφέρεται σε αυτό. Μέσα όπως το Facebook, το Instagram και το Twitter προσφέρουν επικοινωνία  με δυνητικούς πελάτες μέσω chat εκφράζοντάς σου πιθανές απορίες, τη δυνατότητα να δημοσιεύεις νέα της επιχείρησής σου (πχ νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, δημοσίευση άρθρων του blog, βίντεο) φέρνοντας like και κοινοποιήσεις από ακόλουθους,  προώθηση διαφημίσεων σε στοχευμένου προφίλ κοινό ή διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες. Από την άλλη, μέσα δικτύωσης όπως το LinkedIn προσφέρουν ευκαιρίες για δικτύωση με συνεργαζόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή άλλους επαγγελματίες του χώρου.

E-mail

Η δημιουργία e-mail είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις, καθώς μέσω αυτού επιτυγχάνεται η επαφή τόσο με συνεργάτες όσο και με το κοινό. Υπολογίζεται πως το 73% των millennial προτιμά την επικοινωνία με επιχειρήσεις μέσω e-mail (State of email marketing 2020). Επίσης τα e-mail είναι βασικό μέσο για εγγραφή, ενημερώσεις, προωθήσεις, διαγωνισμούς, προσφορές ή αξιολόγηση.

Δικτύωση

Τέλος, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα μέσω του LinkedIn δίνεται η δυνατότητα να δικτυώνονται επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως, η δικτύωση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσα από συνέδρια ή σεμινάρια.

Πηγή: Σπύρος Κατρανίδης

Citycampus

Πρόσφατα Άρθρα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο