Οργανωσιακή συμπεριφορά

οργανωσιακή συμπεριφορά

Οργανωσιακή συμπεριφορά: Τι είναι και ποια τα οφέλη της για την επιχείρηση;

Οι πιο επιτυχημένοι επιχειρηματικοί ηγέτες είναι εκείνοι που προνοούν για τη δημιουργία ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος. Αυτό θα καταστήσει τους εργαζόμενους ευχαριστημένους και θα λειτουργήσει θετικά για την  παραγωγή ποιοτικού έργου. Ένας από τους τρόπους που θα καταστεί κάτι τέτοιο εφικτό είναι η μελέτη των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης. Με αυτόν τον τρόπο θα εντοπιστεί τι ξεχωρίζει τους πιο αποτελεσματικούς εργαζόμενους.

Αυτό ακριβώς, λοιπόν, είναι η “οργανωσιακή συμπεριφορά“, η συμπεριφορά δηλαδή που εμφανίζεται μεταξύ ομάδων και ατόμων σε ένα οργανωμένο περιβάλλον. Τα πέντε ακόλουθα στοιχεία αποτελούν κλειδιά για τη μελέτη αυτής της συμπεριφοράς:

  • Οι Άνθρωποι
  • Η Δομή
  • Η Τεχνολογία
  • Το Κοινωνικό σύστημα
  • Το Περιβάλλον

Στην ουσία της, η οργανωτική συμπεριφορά αναλύει τον αντίκτυπο των κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι ή οι ομάδες λειτουργούν. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν, επικοινωνούν και συνεργάζονται είναι καθοριστικός για την επιτυχία μιας επιχείρησης.

οργανωσιακή συμπεριφορά2

Ποια η σημασία της μελέτης της;

Ένα από τα κυριότερα οφέλη της ανάλυσης της οργανωσιακής συμπεριφοράς είναι η δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας για τους υπαλλήλους. Καθώς όλο και περισσότεροι υπάλληλοι εργάζονται πλέον από το σπίτι, είναι ζωτικής σημασίας για τους επιχειρηματικούς ηγέτες να δημιουργήσουν ένα θετικό και ενδυναμωτικό περιβάλλον εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνουν την ανεμπόδιστη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας.

Επιπροσθέτως, η ανάλυση της “οργανωσιακής συμπεριφοράς” επηρεάζει το διοικητικό στυλ μιας επιχείρησης. Έχει παρατηρηθεί πως η συνεχής παρακολούθηση και η μικροδιαχείριση δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα στους εργαζομένους.

Οργανωσιακή συμπεριφορά

Αντιθέτως, μέσω της ανάλυσης της οργανωσιακής συμπεριφοράς, πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζουν γραμμικές δομές, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και δίνοντας ελευθερία στους εργαζόμενους. Αυτό αναγνωρίζει τις διαφορές του κάθε ανθρώπου , ενθαρρύνει τη συμμετοχή στις αποφάσεις και δημιουργεί σχέσεις βασισμένες στην επικοινωνία και την εμπιστοσύνη.

Ακόμα, μέσω αυτής της ανάλυσης, μπορούν να αναγνωριστούν ομάδες που χρειάζονται υποστήριξη, να εφαρμοστούν κινητοποιητικά εργαλεία προσαρμοσμένα σε κάθε εργαζόμενο και τελικά να βελτιωθεί η απόδοση της επιχείρησης. Ταυτόχρονα, η ανάλυση της οργανωσιακής συμπεριφοράς μπορεί να συμβάλει στην προληπτική επίλυση συγκρούσεων, εντοπίζοντας πού και γιατί οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τους συναδέλφους και την διοίκηση. Οι δυναμικές της συμπεριφοράς μπορούν να διαφωτίσουν την αιτία ενός προβλήματος, να προβλέψουν την πορεία του, και να αποτρέψουν πιθανές αρνητικές εξελίξεις πριν εξελιχθεί η κατάσταση.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο