ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η προστασία της ιδιωτικότητας, των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων όσων επισκέπτονται την ιστοσελίδα Women Do Business αποτελεί προτεραιότητα μας ώστε να απολαμβάνετε όλες μας τις υπηρεσίες με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών της Οργάνωσης μας θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με τους παρόντες όρους, καλείσθε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου μας. 

Στα πλαίσια αυτής της διαρκούς προσπάθειας, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής: Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της συνιστά αποδοχή της παρούσας σύμβασης και όλων των όρων αυτής. 

Ι.-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (ή κάποιου προγράμματος) παραχωρείτε την συγκατάθεση σας στους όρους χρήσης που αφορούν όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών και προιόντων που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία Women Do Business, η προστασία της οποίας διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαικού δικαίου και αυτές των διεθνών συμβάσεων. Αυτή η επισήμανση αποτελεί όρο σύμφωνα με τον οποίο με κανέναν τρόπο και για κανέναν λόγο η πνευματική μας ιδιοκτησία δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος. 

Αυτή δε η προστασία δεν αφορά προιόντα ή οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στις ηλεκτρονικές μας σελίδες και φέρουν τα σήματα και διακριτικά γνωρίσματα των αντιστοίχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, των οποίων αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και αυτοί φέρουν την δική τους ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στην ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει να εκληφθεί με κανέναν τρόπο ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. 

ΙΙ.-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Σας Δεδομένων και της Πολιτικής Cookies και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες οφείλουμε να τονίσουμε ότι η Οργάνωση μας χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνον για λόγους διευκόλυνσης που άπτονται της διαδικασίας κάθε υπηρεσίας (συγκεκριμένης ή έργου) με την εγγύηση της ασφάλειας και του απορρήτου αυτών. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και φυλάσσονται από την Οργάνωση μας και δεν γνωστοποιούνται ή δημοσιεύονται σε τρίτους για κανέναν λόγο. 

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στοinfo@womendobusiness.eu. Μπορείτε επίσης ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε την αποστολή ή διαγραφή των τηρηθέντων προσωπικών σας δεδομένων.
ΙΙΙ.-ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία, πέραν των όσων συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα. 

ΙV-ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, της εθνικής νομοθεσίας και των σχετικών πράξεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, του νόμου 3471/2006 και της ePrivacy directive (2002/58/EC, τροπ. 2009/136/EC) όπως ισχύουν σήμερα σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέλος, με τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, είναι δυνατόν να ζητούνται ή να συλλέγονται και άλλες πληροφορίες για στατιστικούς λόγους, οι οποίες ωστόσο είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

V.-. COOKIES

Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση του σε αυτήν αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του χρήστη αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Οργάνωσης, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι εν λόγω υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο χρήστης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να τον ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie. Ωστόσο, o χρήστης  της Ιστοσελίδας θα πρέπει να γνωρίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς cookies.

VI.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Η υπάρχουσα ιστοσελίδα δύναται να περιέχει συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα μέτρα προστασίας των δεδομένων για τις εξωτερικές ιστοσελίδες που μπορεί να έχετε πρόσβαση μέσω αυτών των συνδέσεων. Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε σε σχέση με την προστασία των δεδομένων σας σε αυτούς τους εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους. 

VII.-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η μη επιδίωξη από την πλευρά μας κάποιου εκ των ως άνω όρων που αφορούν την εκπλήρωση της παρούσας σύμβασης, δεν συνιστά ολική η μερική παραίτηση εκ των δικαιωμάτων παρόντων και μελλοντικών μας, εκτός αν αυτή δηλωθεί και γνωστοποιηθεί ρητά και έγκαιρα, ούτε σάς απαλλάσσει από την υποχρέωση συμμόρφωση σας με τις απαιτούμενες υποχρεώσεις σας. 

VIII.-ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Οι παρόντες όροι, όπως και κάθε έγγραφο που ρητά αναφέρεται σε αυτούς αποτελούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσά μας αναφορικά με το αντικείμενο της κάθε Σύμβασης και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη γραπτή ή προφορική συμφωνία, συνεννόηση ή διακανονισμό μεταξύ μας. Αν οποιοδήποτε μέρος, οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη της παρούσης σύμβασης κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή γίνει δεκτό από τους συμβαλλόμενους ότι έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο ή είναι μη εκτελεστή, η εγκυρότητα και η ισχύς των υπολοίπων διατάξεων της παρούσης σύμβασης δεν θα επηρεαστεί από το γεγονός αυτό. Στην περίπτωση αυτή τα μέρη θα προσπαθούν να αντικαταστήσουν την άκυρη ρήτρα με μία άλλη έγκυρη, η οποία όμως θα έχει το αυτό περιεχόμενο με την άκυρη.

Τα μέρη δηλώνουν ότι προσήλθαν στην παρούσα σύμβαση ελεύθερα και αβίαστα, παραιτούνται δε κάθε σχετικού δικαιώματος τους και πάσης αγωγής τους προς προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος εξ οιουδήποτε λόγου ή αιτίας, καθώς και για τους λόγους των άρθρων 178,179, 281,388 και 200ΑΚ, οι οποίοι συνομολογείται ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω. 

Χ.-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η Οργάνωση μας διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί ή να τροποποιεί τους παρόντες όρους κατά διαστήματα. Κάθε φορά που κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας αποδέχεσθε τις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές και όρους μας, ακόμη και αυτές που ορίζονται από νόμο ή κυβερνητικές αλλαγές. 

XI.-ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΝ ΔΙΚΑΙΟ

Η χρήση της παρούσας ηλεκτρονικής σελίδας διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν εφαρμόζονται οι κανόνες Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου για τις συγκρούσεις νόμων. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων που τυχόν ανακύψει εξαιτίας της παρούσης συμβάσεως συμφωνείται ότι θα είναι τα Δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο