Το Women Do Business στο Social Economy Conference στη Βαρκελώνη

social-economy-2023

Στις 17 Οκτωβρίου 2023,  πάνω από 80 φορείς και επιχειρηματίες της κοινωνικής οικονομίας συγκεντρώθηκαν στη Βαρκελώνη για να συμμετάσχουν Social Economy Conference (Συνέδριο Κοινωνικής Οικονομίας) του UfM. Με τη συνδιοργάνωση της Γραμματείας του UfM, της Ισπανικής Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Κοινωνικής Οικονομίας (CEPES) και της Γερμανικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η φετινή εκδήλωση επικεντρώθηκε σε δύο αλληλένδετα θέματα: την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τη συμμετοχή των γυναικών στην Κοινωνική Οικονομία. Το Women Do Business εκπροσώπησαν η Έρη Παυλάκη (Co-Founder Women Do Business) και η Σύλια Δόσπρα (Fundraising Manager).

Η Κοινωνική Οικονομία, με γνώμονα την αλληλεγγύη και την πίστη στον άνθρωπο έναντι του κεφαλαίου, γνωρίζει σήμερα αυξημένη παγκόσμια αναγνώριση ως μέσο κοινωνικής συνοχής, δημιουργίας θέσεων εργασίας, ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και ως μέσο για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Υποστηρίζεται από τα κράτη μέλη της ΟΕΥ ως φορέας για την απελευθέρωση πόρων και την παροχή κοινωνικής και οικονομικής αξίας. Η Κοινωνική Οικονομία βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της ΟΥΜ, όπως αποδεικνύεται από την Υπουργική Διακήρυξη του Μαΐου 2022 που προήλθε από την Υπουργική Διάσκεψη της ΟΥΜ για την Απασχόληση και την Εργασία, και προωθείται μέσω του περιφερειακού διαλόγου και της οικοδόμησης συναίνεσης. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την έγκριση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κοινωνική οικονομία, το οποίο παρέχει ένα πλαίσιο για την περαιτέρω στήριξη της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας έως το 2030.

social economy conference 2023

Το Social Economy Conference βασίστηκε σε προηγούμενες εκδηλώσεις του ΟΠΑ για το θέμα αυτό, συγκεντρώνοντας ένα ευρύ φάσμα τομεακών εταίρων και ενδιαφερομένων μερών για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες ευκαιρίες και προκλήσεις.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν βέλτιστες πρακτικές με στόχο την απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού της επιχειρηματικότητας της κοινωνικής οικονομίας και τη διευκόλυνση της ενεργού συμμετοχής των γυναικών. Οι συστάσεις που προέκυψαν από το συνέδριο θα καθοδηγήσουν τις μελλοντικές δράσεις για την προώθηση του τομέα αυτού σε ολόκληρη την ευρωμεσογειακή περιοχή.

Η ανταλλαγή καλών πρακτικών θα ωφελήσει εις βάθος την εξέλιξη της συμμετοχής των γυναικών στην Κοινωνική Οικονομία.

Είναι μεγάλη τιμή για το Women Do Business να παρευρίσκεται σε ένα τέτοιο Συνέδριο με επίτιμους καλεσμένους. Ο Οργανισμός  εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για την ύπαρξη τέτοιων Συνεδρίων  που υποστηρίζουν τις γυναίκες και μεταφέρουν το μήνυμα της ανάγκης ισότητας των γυναικών στο χώρο της Επιχειρηματικότητας.

Πρόσφατα Άρθρα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο