Μentoring on demand

“Σε ακούμε και αναγνωρίζουμε τις ανάγκες σου για εξατομικευμένη καθοδήγηση οποιαδήποτε στιγμή εσύ επιλέξεις ! Έτσι σχεδιάσαμε για σένα την δυνατότητα του Μentoring, κατόπιν δικού σου αιτήματος (on demand), σε μία από τις παρακάτω επιλογές:”

“Ως Mentoring ορίζεται η σχέση ανάμεσα σε ένα έμπειρο άτομο, τον μέντορα/καθοδηγητή/mentor, και σε ένα λιγότερο έμπειρο άτομο, την/ονσυμβουλευόμενη/ο ή καθοδηγούμενη/ο (mentee), που στοχεύει στην προσωπική,εκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη του δεύτερου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω τηςπαροχής βοήθειας, καθοδήγησης αλλά και της μεταβίβασης της γνώσης και τωνεμπειριών του πρώτου προς τον δεύτερο για μια δεδομένη χρονική διάρκεια.Tο Mentoring είναι μια σχέση συνεργασίας ή μια εκπαιδευτική σύμπραξη μεταξύ δύο(ή περισσότερων) ατόμων, που μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, απόψεων,πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών για ένα συγκεκριμένο τομέα εκπαίδευσης,απασχόλησης ή δραστηριότητας, σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και σεβασμού,στοχεύει στην ενίσχυση των επαγγελματικών, εκπαιδευτικών και προσωπικώνδεξιοτήτων των συμμετεχόντων.Στοχεύει περισσότερο στην ανάπτυξη σοφίας, μέσω αναστοχαστικής
πρακτικής, παρά στην απλή ή στείρα μεταβίβαση γνώσης.”

 

3 μήνες mentoring (1 συνεδρία/μήνα) που θα αφορούν καθαρά στον σχεδιασμό και στην καθοδήγησή σου για το Business Model Canvas, οι οποίες θα έχουν συμμετοχή των 55 ευρώ

 

Σε περίπτωση που θες να προχωρήσεις σταδιακά και να χτίσεις εξειδικευμένα αυτό που έχεις οραματιστεί,  6 μήνες (1 συνεδρία/μήνα) mentoring θα είναι 85 ευρώ συνολικά

 

Για να νιώθεις περισσότερο σίγουρη και να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη για την ιδέα σου και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις, εφόσον το επιθυμείς, 12 μήνες mentoring (1 συνεδρία/μήνα) θα είναι 150 ευρώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο