Ανδρέας Στεφανίδης

Ιδρυτής του "Ελληνικού Κέντρου Διοικητικής Λογιστικής", Πρόεδρος της "Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας" και Business Director της Aephoria.net

Ο Ανδρέας Στεφανίδης είναι Πρόεδρος του ιστορικού Εκπαιδευτικού Συνδέσμου ΑθηνώνΟ ΗΦΑΙΣΤΟΣ“. Επίσης, είναι Πρόεδρος της Μη Κερδοσκοπικής Αστικής Εταιρείας με την επωνυμία “Ακαδημία Επιχειρηματικότητας“. Επιπλέον είναι Accelerator Director της θερμοκοιτίδας Aephoria.net που αποτελεί τον πρώτο οργανισμό εκκόλαψης & δικτύωσης αειφόρων επιχειρηματικών ιδεών στην Ευρώπη.

Σπούδασε Management Accounting & International Economics στο State University of New York at New Paltz των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ). Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, είναι πιστοποιημένος καθοδηγητής καινοτόμων επιχειρήσεων της μπλε οικονομίας (πλατφόρμα BlueInvest).

Ο Ανδρέας Στεφανίδης έχει ως όραμα τη στήριξη της τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης μέσα από την αναβίωση του ιστορικού Εκπαιδευτικού Συνδέσμου Αθηνών ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Επίσης, στόχος του είναι η καλλιέργεια των αειφόρων, καινοτόμων και κοινωνικών επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της πρότυπης θερμοκοιτίδας Aephoria.net.

Μετάβαση στο περιεχόμενο