Ιδρυτής του "Ελληνικού Κέντρου Διοικητικής Λογιστικής", Πρόεδρος της "Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας" και Business Director της Aephoria.net

Πρόεδρος του ιστορικού Εκπαιδευτικού Συνδέσμου Αθηνών “Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ”, Πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής αστικής εταιρείας με την επωνυμία “Ακαδημία Επιχειρηματικότητας” και Accelerator Director της θερμοκοιτίδας Aephoria.net. Σπούδασε Management Accounting & International Economics στο State University of New York at New Paltz των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ), πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης και πιστοποιημένος καθοδηγητής καινοτόμων επιχειρήσεων της μπλε οικονομίας (πλατφόρμα BlueInvest). Όραμά του η στήριξη της τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης μέσα από την αναβίωση του ιστορικού Εκπαιδευτικού Συνδέσμου Αθηνών ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ και η καλλιέργεια των αειφόρων, καινοτόμων και κοινωνικών επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της πρότυπης θερμοκοιτίδας Aephoria.net τον πρώτο οργανισμό εκκόλαψης & δικτύωσης αειφόρων επιχειρηματικών ιδεών στην Ευρώπη.