Brave Women in Action

Brave Women in Action

ΚΥΡΙΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ο κύριος γενικός στόχος του Brave Women in Action είναι  να παράσχει στους συμμετέχοντες νέα εργαλεία, στα μέτρα του καθενός, για να παρακινήσουν τις νεαρές γυναίκες (αλλά όχι μόνο) με τις οποίες θα έρθουν σε επαφή να εμπλακούν, να αξιολογήσουν τρόπους και επιλογές για να επιτύχουν τους στόχους τους ή να δημιουργήσουν νέους που δεν τολμούσαν ούτε να σκεφτούν πριν.

  • Βελτίωση της αυτογνωσίας μέσα από τη βιωματική εργασία του ανδρικού και του γυναικείου μέρους.
  • Βοηθούν να κατανοήσουμε, μέσω της επαφής, πώς να σχετιστούμε καλύτερα με τον άλλον / ή.
  • Η διευρυμένη έννοια της αποπλάνησης (άνθρωποι, περιβάλλον,χειραγώγηση) θα απορριφθεί, οπότε κάθε άτομο μπορεί να δελεάσει το περιβάλλον με έναν ενεργό, αποτελεσματικό, επιχειρηματικό τρόπο, αλλά και με έναν σιωπηλό και προσεκτικό, δεκτικό τρόπο.
  • Μέσα από ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα, τα διαφορετικά μέρη του καθενός θα πειραματιστούν με στόχο την αύξηση της επίγνωσης του πώς συμπεριφέρεται κάποιος σε σχέση με τους άλλους.
  • Θα εξεταστεί το θέμα «γλώσσα του σώματος», το οποίο θα βοηθήσει να συνειδητοποιήσετε τι λέει το σώμα όταν βρίσκεται σε μια διαπροσωπική σχέση: τη διαφορά μεταξύ της ενεργητικής και δεκτικής επαφής
  • Θα συζητήσουμε τη σημασία του πώς σχετίζονται η εργασία και η κοινωνική ζωή με τη διαφορά μεταξύ των φύλων.
  • Θα γίνουν εις βάθος μελέτες με ειδικούς στα θέματα του φόβου και του θυμού.

Για αιτήσεις, επικοινωνήστε με τους εθνικούς εταίρους.

 

Brave Women in Action

Introduction:

Το Brave Women in Action – BWA είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εγκεκριμένο στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης KA153 – Κινητικότητα για Κοινωνικοεκπαιδευτικούς Εργαζομένους  του προγράμματος Erasmus +.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το χάσμα των φύλων 2021, η επίτευξη της ισότητας και η υπέρβαση του χάσματος των φύλων είναι ακόμη πολύ μακριά . Σε μία μόνο γενιά, το χάσμα των φύλων αυξήθηκε από 99,5 χρόνια σε 135,6 χρόνια παγκοσμίως.

Επιπλέον, η πανδημία Covid-19 έχει επιδεινώσει σημαντικά την κατάσταση. Ακόμη και στις πιο ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες, η κατάσταση είναι σοβαρή και έχει επιδεινωθεί από την πανδημία, καθώς οι εργασίες φροντίδας και διαχείρισης στο σπίτι και στην οικογένεια εξακολουθούν να αποδίδονται δυσανάλογα στις γυναίκες. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι τομείς που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία φαίνεται να είναι εκείνοι που απασχολούνται περισσότερο γυναίκες, απλώς επιδείνωσε το προϋπάρχον χάσμα μεταξύ των φύλων. Η πανδημία COVID-19 έχει εγείρει νέα εμπόδια στην οικοδόμηση των οικονομιών με περιορισμούς στην ευημερία.

Οι εταίροι του έργου έχουν το προνόμιο να παρέχουν κίνητρα και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των πιο εύθραυστων και ευαίσθητων νέων για καλύτερη ένταξη στην κοινωνία και στον κόσμο της εργασίας. Όλοι συμμετέχουν επίσης στην παροχή υποστήριξης σε γυναίκες που έχουν υποστεί σωματική και ψυχολογική βία για να προσπαθήσουν να αναδημιουργήσουν την αυτοεκτίμηση που είναι απαραίτητη ώστε  να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές δυσκολίες με αποφασιστικότητα και θάρρος.

Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με την ανάγκη εξεύρεσης κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων για τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της αποφασιστικότητας των γυναικών, ώστε να τους επιτραπεί να συνειδητοποιήσουν τα μέσα και τις ικανότητές τους, να βρουν μια κατάλληλη θέση στον κόσμο της εργασίας και στο κοινωνικό πλαίσιο.

Στο τέλος της εκπαίδευσης, νέοι  θα μπορούν να προετοιμάσουν προγράμματα ένταξης και παρακίνησης για νεαρές γυναίκες χρησιμοποιώντας τεχνικές μη τυπικής μάθησης που βασίζονται στην «Tangoterapia» και την «Difesa Personale».

Partners:
ProQvi internationell förening för kvinnor och ungdomarEkeby, Sweden – www.proqvi.se
Contact Person: Tania Bauder+46.761665626 – [email protected]
Women Do Business NPO – Heraklion,Crete,Greece –
www.womendobusiness.eu
Contact Person: Eirini Pavlaki
+30.6947804864 [email protected]
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο