Email Marketing: Μια σταθερή αξία

Email Marketing: Μια σταθερή αξία

Η προβολή και διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης μέσω email είναι μια δοκιμασμένη μέθοδος με καλά αποτελέσματα. Αν και υπάρχουν κι άλλοι τρόποι για να εξελιχθεί το πελατολόγιο μιας εταιρίας, το  email marketing είναι η βάση των πιο πολλών τμημάτων πωλήσεων και ιδιαίτερα των εξαγωγών.

Γιατί & Πώς

Οι πωλήσεις είναι ένας τομέας όπου μετράει η ανθρώπινη παρουσία καθώς οι πωλητές καλούνται να ενημερώσουν για τα χαρακτηριστικά του πωλούμενου προϊόντος, να συμφωνήσουν την τιμή, να προσφέρουν τεχνική υποστήριξη και να ενημερώσουν για αλλαγές ή νέα χαρακτηριστικά. Η τεχνολογία έχει παρεισφρήσει εδώ και δεκαετίες στον κλάδο των πωλήσεων, ειδικά της χονδρικής, όπου η διεκπεραίωση γίνεται κατά 90% μέσω emails και κατά 10% μέσω εμπορικών εκθέσεων ή επαγγελματικών ταξιδιών. Ιδιαίτερα σε αγορές του εξωτερικού η παρουσίαση του προϊόντος σε επιχειρήσεις-πελάτες βασίζεται πρώτιστα στην επικοινωνία μέσω emails και ακολούθως στις τηλεδιασκέψεις μέσω των γνώριμων εργαλείων επικοινωνίας (skype, zoom, teams, κλπ.).

Promo-emails & website

Υπάρχουν πολλαπλά οφέλη από μια εύστοχη καμπάνια προώθησης πωλήσεων μέσω email. Για την έρευνα αγοράς είναι μονόδρομος, ιδιαίτερα αν υπάρχει εξαγωγικός προσανατολισμός. Ένα προωθητικό μήνυμα ή promo-email είναι ο πιο εύκολος και ανέξοδος τρόπος για να εμφανιστεί ένα προϊόν σε μια αγορά και να βρεθούν εμπορικοί συνεργάτες. Απαραίτητα πρέπει το email να εξατομικεύεται σε κάθε επιχείρηση-λήπτη με βάση τα γνωρίσματα της, όπως ο τομέας, ο κύκλος εργασιών, τα υπόλοιπα προϊόντα της γκάμας της, τα project που διεκπεραιώνει αλλά και τη γενικότερη φιλοσοφία της. Μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας προβάλλεται η εταιρική ιστοσελίδα, οπότε χρειάζεται πρόνοια για μετάφραση σε πολλές γλώσσες, σχετικές και ενδιαφέρουσες φωτογραφίες, διαφημιστικά έντυπα, εγχειρίδια χρήσης και παράθεση των σημαντικότερων projects που έχει εκπονήσει.

 

email marketing

Η πολιτική marketing

Η σωστή διείσδυση σε νέες αγορές και η απόκτηση νέων πελατών απαιτεί στενή συνεργασία με το τμήμα marketing. Χρειάζεται τεκμηριωμένη παρουσίαση, αναγνώριση των δυνατών σημείων και έμφαση σε αυτά, συγκριτική ανάλυση με τον ανταγωνισμό, επεξήγηση των εμπορικών πλεονεκτημάτων, ευγένεια-σοβαρότητα-χιούμορ. Η στρατηγική της εταιρίας πρέπει να είναι ξεκάθαρη και υποσχόμενη, ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη νέων συνεργατών και μόνιμων πελατών.

Ανάδραση & εργαλεία marketing

Τα emails είναι ένα από τα πολλά εργαλεία marketing. Το σημαντικότερο είναι να καταγράφει κάθε επιχείρηση τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα, τα οποία και να συζητά ενδελεχώς στις εσωτερικές της συσκέψεις. Παράπονα, αιτήματα, ιδέες και σχόλια είναι η βάση της εξέλιξης του πελατολογίου και της προόδου. Περαιτέρω, ειλικρίνεια, εγκυρότητα και επαγγελματική ηθική είναι αυτά που θα κρατήσουν τον πελάτη.

email-marketing

Ανάπτυξη δικτύου

Το δίκτυο πελατών και συνεργατών, πέρα από προσεκτικό σχεδιασμό, χρειάζεται και ανατροφοδότηση που μόνο το email marketing μπορεί να προσδώσει. Εξυπακούεται ότι θα συνδυαστεί και με άλλα μοντέρνα εργαλεία, κυρίως διαδικτυακά προγράμματα, που δίνουν τη δυνατότητα για δημοσκοπήσεις, ερωτηματολόγια και άλλες στατιστικές αναλύσεις δεδομένων. Παλιοί και νέοι πελάτες, προμηθευτές, περιστασιακοί ενδιαφερόμενοι, μόνιμοι και εξωτερικοί συνεργάτες ακόμη και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, όλα αποτελούν μέρος της βάσης δεδομένων της επιχείρησης.

Social media

Θα ήταν οξύμωρο να μην αναφερθούμε στη δύναμη και στις δυνατότητες των social media. Μια εκστρατεία μέσω emails θα είναι πιο επιτυχημένη αν ταυτόχρονα υπάρχει και μια πολύ καλή παρουσία στα social media. Το ένα βοηθάει το άλλο και όλα μαζί είναι η αιχμή της πολιτικής marketing. Δεν αρκεί ένα όμορφο φυλλάδιο ή ένα έξυπνο email. Βοηθάει πολύ η οργάνωση και η ουσιαστική σύνδεση με τις σύγχρονες πλατφόρμες.

Email marketing: Το δικό σας παιχνίδι

Κάθε επιχειρηματίας, λοιπόν, πρέπει να δει με ενδιαφέρον το ηλεκτρονικό επιχειρείν και να δώσει μεγάλο βάρος στο να αποκτήσει εμπειρία στο email marketing. Θα χρειαστούν ώρες δουλειάς, αμέτρητες προωθητικές ενέργειες και ενδελεχής ανάλυση των αποτελεσμάτων. Εργατικοί και ικανοί συνεργάτες θα είναι οι απαραίτητοι σύμμαχοι. Ο χρόνος είναι μόνιμος αντίπαλος και η παγκόσμια αγορά είναι μια ανεξάντλητη πηγή νέων ευκαιριών.

Πηγή: Ανδρέας Φράγκος

citycampus.gr

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο