Έρευνα για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Έρευνα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης, το Women Do Business συνεργάστηκε με την Ierax Analytix για να διεξαγάγουν μια σημαντική έρευνα πάνω στη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Η έρευνα περιλάμβανε 568 άτομα άνω των 18 ετών και πραγματοποιήθηκε με διαδικτυακή συλλογή δεδομένων από τις 7 έως τις 12 Οκτωβρίου 2023.

Τα Αποτελέσματα της Έρευνας

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τις απόψεις τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών σχετικά με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μόνο το 27% των γυναικών πιστεύει στην ισότητα με τους άνδρες στον κλάδο της επιχειρηματικότητας, έναντι του 50% των ανδρών που έχουν αυτή την άποψη.

Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό τόσο ανδρών όσο και γυναικών δε θεωρεί ότι το φύλο του εργοδότη τους, τους επηρεάζει. Ωστόσο, το 2% των ανδρών δηλώνει ότι δε θα αποδεχόταν μια γυναίκα ως εργοδότη του.

Σημαντική είναι επίσης η παρατήρηση ότι το 93% των γυναικών αντιμετωπίζει περισσότερες προκλήσεις στην εργασία από τους άνδρες, με τα σεξιστικά αστεία και τα σχόλια να αποτελούν συχνό πρόβλημα.

Στήριξη της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Οι έρευνες καταδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Το Women Do Business αναλαμβάνει τον ρόλο του σε αυτό το πλαίσιο, προτείνοντας περαιτέρω δράσεις που θα ενισχύσουν τις γυναίκες επιχειρηματίες και θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αναδύονται.

Ο δρόμος προς την ισότητα στον κλάδο της επιχειρηματικότητας είναι μακρύς, αλλά με συνεχή προσπάθεια και υποστήριξη, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο ισότιμο επιχειρηματικό περιβάλλον για όλους.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Έρευνα για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο