ESG Τι σημαίνει για μια Επιχείρηση

ESG

ESG (Environmental, Social, Governance) Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση.

Το ESG αναφέρεται σε ένα πλαίσιο που χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα και το κοινωνικό αντίκτυπο μιας επιχείρησης ή επενδυτικής δραστηριότητας. Ας δούμε όμως τι σημαίνει για μια επιχείρηση αυτό.

Η δημόσια συνείδηση στον κόσμο των επιχειρήσεων αρχίζει να γίνεται όλο και πιο αισθητή. Οι παγκόσμιες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η κοινωνική ανισότητα και τα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δημόσιας συνείδησης. Οφείλουν λοιπόν να βρίσκονται και στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις επαναπροσδιορίζουν την επιτυχία πέρα από τις οικονομικές μετρήσεις. Εισάγεται το ESG – Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση. Ένα σύνολο, δηλαδή κριτηρίων που μετρά την απόδοση μιας εταιρείας σε τομείς που εκτείνονται πέρα από τα περιθώρια κέρδους.

Κριτήρια ESG: Μέτρηση της Επιχειρηματικής Απόδοσης

Τα κριτήρια ESG (Environmental, Social, and Governance) αποτελούν ένα σύνολο παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθούν οι επιδόσεις μιας επιχείρησης. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε τρεις βασικές διαστάσεις: το περιβάλλον, τα κοινωνικά θέματα και την εταιρική διακυβέρνηση. Αυτά τα κριτήρια έχουν καταστεί κρίσιμα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας και της υπευθυνότητας μιας επιχείρησης στη σύγχρονη επιχειρηματική κοινότητα.

  • Τα περιβαλλοντικά κριτήρια αφορούν τη δράση μιας εταιρείας στο περιβάλλον και τις πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Τα κοινωνικά κριτήρια αναφέρονται στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη σχέση με τους εργαζομένους, τους πελάτες και τις κοινότητες που επηρεάζει η επιχείρηση.
  • Τα διακυβερνητικά κριτήρια αφορούν τη διαχείριση και τη διαφάνεια της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων όπως η διαφάνεια, οι εταιρικές δομές και η δεοντολογία. Συνολικά, το ESG αποτελεί έναν τρόπο αξιολόγησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας που λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβερνητικές επιδόσεις.
esg women

Αντιμετωπίζοντας την Κλιματική Αλλαγή: Η Σημασία της Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας

Η κλιματική αλλαγή και η εξάντληση των πόρων αποτελούν αναγκαία προς επίλυση ζητήματα. Οι επιχειρήσεις λογοδοτούν όλο και περισσότερο για τον αντίκτυπό τους. Οι επιχειρηματίες αναγνωρίζουν ότι η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών δεν είναι απλώς μια ηθική επιλογή, αλλά μια στρατηγική επιταγή.

Η εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον μέτρων, όπως η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, γίνεται κανόνας. Ο κανόνας αυτός δε συμβάλλει μόνο στη διατήρηση του πλανήτη, αλλά απευθύνεται και σε καταναλωτές με περιβαλλοντική συνείδηση. Η βιώσιμη επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει την εφαρμογή καινοτομιών με οικολογική προσέγγιση. Δημιουργεί προϊόντα και υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις αντί να τις ενισχύουν.

Κοινωνική Ευθύνη: Η Ανθρώπινη Διάσταση της Επιχείρησης

Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες δίνουν προτεραιότητα στις δίκαιες εργασιακές πρακτικές. Ενδιαφέρονται για την ποικιλομορφία, την ένταξη και την ευημερία των εργαζομένων. Αντιλαμβάνονται ότι ένα ικανοποιημένο και με κίνητρα εργατικό δυναμικό δεν είναι μόνο πιο παραγωγικό. Διαπιστώνουν πως συμβάλλει επίσης θετικά, στη φήμη μιας εταιρείας. Επιπλέον, οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις εμπλέκονται με τις κοινότητές τους.Επενδύουν σε αυτές, ενισχύοντας την καλή θέληση και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Διακυβέρνηση: Ο Πυλώνας της Εμπιστοσύνης στην Επιχειρηματική Κοινότητα

Η υγιής διακυβέρνηση αποτελεί το θεμέλιο μιας επιτυχημένης επιχείρησης. Πώς αυτό επιτυγχάνεται; Μέσω της υιοθέτησης διαφανών και ηθικών δομών διακυβέρνησης. Αυτό περιλαμβάνει δίκαιη αποζημίωση στελεχών, ισχυρές πρακτικές διαχείρισης κινδύνων και δέσμευση για μέτρα κατά της διαφθοράς. Με την εδραίωση της εμπιστοσύνης και της ακεραιότητας στον πυρήνα των δραστηριοτήτων τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσελκύσουν επενδυτές, πελάτες και ταλέντα. Εξασφαλίζοντας και τροφοδοτώντας τελικά τη μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Η ενσωμάτωση των αρχών ESG στα επιχειρηματικά μοντέλα δεν αφορά μόνο το τσεκάρισμα των κουτιών για την εταιρική υπευθυνότητα. Πρόκειται για τη μελλοντική θωράκιση των επιχειρήσεων. Οι επενδυτές συνεκτιμούν όλο και περισσότερο τις επιδόσεις ESG κατά τη λήψη αποφάσεων και οι καταναλωτές ευθυγραμμίζονται με τις μάρκες που μοιράζονται τις αξίες τους.

Για τους επιχειρηματίες, αυτό αποτελεί μια ευκαιρία να διαφοροποιηθούν σε μια ανταγωνιστική αγορά. Οι επιχειρήσεις με προσανατολισμό στις αρχές αυτές δεν είναι μόνο ανθεκτικές απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις. Γίνονται πιο ελκυστικές για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων.

esg

Τα κριτήρια ESG κερδίζουν συνεχώς έδαφος παγκοσμίως, καθώς οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα. Η Ελλάδα αγκαλιάζει ενεργά αυτή την τάση. Επιπλέον,εστιάζει όλο και περισσότερο στην περιβαλλοντική συνείδηση, την κοινωνική ευθύνη και την ενισχυμένη εταιρική διακυβέρνηση. Η ευθυγράμμιση με τις αρχές αυτές, δεν αποτελεί λοιπόν μόνο προτεραιότητα ενός συγκεκριμένου συνόλου. Αποτελεί απαραίτητο στοιχείο κάθε επιχείρησης.

Αρθρογράφος: Κατερίνα Φαΐλι

Επιμέλεια Άρθρου: Σοφία Διαλιάτση

Πηγές: Marketing Consultant

Πρόσφατα Άρθρα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο