Η Ευαγγελία Φαρμάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 1999 και από τον Ιούνιο του 2001 μέχρι και σήμερα ασκεί μάχιμη δικηγορία διατηρώντας το δικηγορικό της γραφείο στην Θεσσαλονίκη, ενώ αποτελεί ενεργό μέλος της νομικής εταιρίας ENA LAW FIRM. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και την επικοινωνία και κρατική πιστοποίηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις Δημόσιες Σχέσεις και του Εθνικού Καποδιστριακού στο Περιβαλλοντικό και Αθλητικό Δίκαιο. Παρέχει Legal Coaching and Launch Strateging σε επιχειρήσεις και εξειδικεύεται στην σύνταξη συμβάσεων σύμφωνα με τους κανόνες διαπραγμάτευσης. Πρόσφατα πιστοποιήθηκε ως Εισηγήτρια στο Δίκαιο του Καταναλωτή, του ειδικού προγράμματος Consumer Law Ready, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και διευθύνεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την υλοποίηση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει αναλάβει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταναλωτών (BEUC), σε κοινοπραξία με το Eurochambres (Εμπορικό Επιμελητήριο στην πόλη των Βρυξελλών, Βέλγιο) και την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME). Οι εισηγήσεις απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντός της ΕΕ . Αποτελεί μέλος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος. Γνωρίζει άριστα την αγγλική και την νοηματική γλώσσα και αντιλαμβάνεται απόλυτα την γλώσσα του σώματος σε κάθε μορφής «πελατειακή» της σχέση, γνώση την οποία απέκτησε μέσα από πλήθος βιωματικών σεμιναρίων. Ανήκει στην ομάδα συμβουλευτικής και mentoring του Οργανισμού Women on Top, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα για την επαγγελματική ενδυνάμωση των εργαζομένων και ανέργων γυναικών και την ισότητα στην αγορά εργασίας. Παρέχει την υποστήριξη της με μηνιαίες συναντήσεις και σεμινάρια στον Οργανισμό Rise Club, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα και ο οποίος εστιάζει στο ολιστικό πρόγραμμα επιστροφής των γυναικών στην εργασία. 

el.liafarmaki.com