Γιάννης Παπαδημητρίου Μέντορες

People & Business Development Facilitator

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου γεννήθηκε το 1973 στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενα που άπτονται της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού και άλλων θεμάτων τεχνικής φύσης.

Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει διατελέσει Διευθυντικό στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων. Σήμερα εργάζεται για μεγάλη πολυεθνική εταιρεία και δραστηριοποιείται έντονα στην Ανάπτυξη Ανθρώπων και Επιχειρήσεων. Επίσης, εξακολουθεί να είναι επί 15 συναπτά έτη αξιολογητής του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), φορέα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τέλος, διαθέτει πολυετή εμπειρία ως εκπαιδευτής ενηλίκων υλοποιώντας μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδεύοντας χιλιάδες επαγγελματίες σε θέματα που αφορούν οργάνωση και ανάπτυξη επιχειρήσεων, στρατηγικό σχεδιασμό, διαχείριση ποιότητας, ασφάλεια τροφίμων και πλήθος άλλων. Το mentoring αποτελεί για αυτόν αγάπη και πρόκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο