Μιχαήλ Ι. Ρολάκης μέντορες

Μηχανολόγος – Μηχανικός Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Γέργερης Α.Ε.

Ο κ. Μιχαήλ Ρολάκης είναι ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Γέργερης Α.Ε. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανολόγων –Μηχανικών, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΑΤΕΙ Κρήτης με εξειδίκευση την «Οργάνωση & Διοίκηση Έργου, ενώ διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια στην διοίκηση μεγάλων έργων.

Επί σειρά ετών και έως σήμερα κατείχε διευθυντικές θέσεις σε σημαντικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, όπως η Ένωση Μεσσαράς, η Λατομική Α.Ε., η εταιρεία Φουντουλάκης ΑΒΒΕΕ, η Dynamic Solutions, η Γεωμετρική Α.Ε. και πολλές ακόμα που άπτονταν της αναπτυξιακής διαδικασίας τους. Ενώ επίσης θητεύεσαι και ως επιστημονικός συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων. 

Με καθ’ όλα αποτελεσματικό τρόπο, απόλυτη στοχοπροσήλωση και διάθεση καινοτομίας προχώρησε σε διαθρωτικές αλλαγές και αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας των εταιρειών, ενώ παράλληλα πραγματοποιούσε επιμορφωτικά σεμινάρια με βασικό πυλώνα θεματολογίας την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων.