Ο Νίκος Μουντάκης είναι πτυχιούχος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολή Νομικών, Οικονομικών, Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης.

Έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης Ενηλίκων κ.λ.π. Σε ό,τι αφορά τις τελευταίες επαγγελματικές του εμπειρίες, ασχολήθηκε με την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις παράλληλα με την απασχόλησή του ως στέλεχος ανάπτυξης εργασιών, σύμβουλος επιχειρησιακής εκπαίδευσης. Επίσης, ο Νίκος Μουντάκης είναι υπεύθυνος σχεδιασμού προώθησης και υλοποίησης προγραμμάτων σε θυγατρικές τραπεζών (Αγροτική, Πειραιώς, Χανίων). Επιπλέον, είναι υπεύθυνος και σε θέματα αναδιοργάνωσης και ανασυγκρότησης των επιχειρήσεων.

Αυτή τη στιγμή είναι Γενικός Διευθυντής του “Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων”.

Μετάβαση στο περιεχόμενο