Παντελής Παπαναστασίου

Υποψήφιος Διδάκτωρ & Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Ο Παντελής Παπαναστασίου είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο αντικείμενο της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ακόμα, είναι ιδιοκτήτης συμβουλευτικής εταιρείας με μεγάλη εμπειρία σε έργα υλοποίησης και αξιολόγησης συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, επιχειρηματικών κινδύνων, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών και στρατηγικού σχεδιασμού για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Με τις οικογενειακές επιχειρήσεις, ο Παντελής Παπαναστασίου, ασχολείται ενεργά το τελευταίο διάστημα τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Αναζητώντας τρόπους, βέλτιστες πρακτικές και αξιοποιώντας εργαλεία και μεθοδολογίες έτσι ώστε να μπορέσει να τις βοηθήσει ουσιαστικά λύνοντας τα προβλήματά τους.

Είναι πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO Executive) και Επιθεωρητής συστημάτων ISO 9001 από την TÜV Austria όπως επίσης κάτοχος του COSO Internal Control Certificate. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα αντικείμενα του επιχειρηματικού – ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και οργανισμών, η καινοτομία, η χρηματοοικονομική ανάλυση και η διαχείριση κινδύνων καθώς και η ποικιλομορφία (diversity) αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των διοικητικών συμβουλίων.