Τι κάνουμε;

Σύγχρονη ολιστική προσέγγιση που στηρίζεται σε 4 Πυλώνες Δράσεων:
 
1.Ενδυνάμωση:
Εκδηλώσεις Έμπνευσης – Παρακίνησης, όπως τα events που κάνουμε αναδεικνύοντας ιστορίες γυναικών επιχειρηματιών & Συνεντεύξεις on line από γυναίκες επιχειρηματίες ανά την Ελλάδα – ανάδειξη Role Models
2.Εκπαίδευση:
on line ή δια ζώσης μέσω από Workshops και σεμινάρια
3.Μέντορινγκ-Καθοδήγηση:
στηρίζουμε έμπρακτα την υλοποίηση μιας ιδέας μέσα από το Incubator του Women Do Business
4.Δικτύωση:
φέρνουμε “κοντά” ανθρώπους, δράσεις και πρωτοβουλίες