Πυλώνες Δράσεων

Ποιοι είναι οι πυλώνες των δράσεων μας;

Εκδηλώσεις Έμπνευσης/ Παρακίνησης

Διοργανώνουμε events που αναδεικνύουν ιστορίες γυναικών επιχειρηματιών

Εκπαιδεύσεις


Οn line ή δια ζώσης εκπαιδεύσεις μέσα από Workshops και σεμινάρια

Δικτύωση


Φέρνουμε "κοντά" ανθρώπους, δράσεις και πρωτοβουλίες

Μέντορινγκ / Kαθοδήγηση


Στηρίζουμε έμπρακτα την υλοποίηση μιας ιδέας μέσα από το Incubator του Women Do Business.

Τι κάνουμε;

Σύγχρονη ολιστική προσέγγιση που στηρίζεται σε 4 Πυλώνες Δράσεων:

 
1.Ενδυνάμωση:

Εκδηλώσεις Έμπνευσης – Παρακίνησης, όπως τα events που κάνουμε αναδεικνύοντας ιστορίες γυναικών επιχειρηματιών & Συνεντεύξεις on line από γυναίκες επιχειρηματίες ανά την Ελλάδα – ανάδειξη Role Models.

2.Εκπαιδεύσεις:

on line ή δια ζώσης μέσα από Workshops και σεμινάρια.

3.Μέντορινγκ-Καθοδήγηση:

στηρίζουμε έμπρακτα την υλοποίηση μιας ιδέας μέσα από το Incubator του Women Do Business.

4.Δικτύωση:

φέρνουμε “κοντά” ανθρώπους, δράσεις και πρωτοβουλίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο